Datový zdroj 1

O nás

MAPO pharma s.r.o. – jsme distributorem léčiv, léčivých přípravků, zdravotnického materiálu, prostředků zdravotní techniky a ostatního zboží výhradně pro oblast zdravotnictví a lékárenství v České republice. Jsme držiteli Rozhodnutí o povolení k distribuci léčiv a Certifikátu správné distribuční praxe vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv. K zajištění uvedeného servisu disponujeme také proškoleným a odborným personálem.

Do lékáren a zdravotnických zařízení distribuujeme léčivé přípravky a zdravotnické prostředky. Zajišťujeme také komplexní zásobování dle sortimentu přímo na jednotlivá oddělení nemocnic. Máme k dispozici vhodné skladové prostory k vykrývání akutních požadavků ze zdravotních provozů.

Nabízíme poradenství a konzultační činnost v oblasti farmakoekonomiky. Sdílením ověřených obchodních modelů a taktik, adaptováním aktuálního legislativního rámce a podporou projektového řízení pomáháme řídit nákupní management zdravotnického zařízení.

Jsme obchodní společností patřící do skupiny MAPO Group a. s., která se svými produkty a službami zaměřuje zejména na další oblasti spojené s poskytováním zdravotní péče a dalšími činnostmi vázanými na zdravotnictví.

Díky intenzivní spolupráci a osobnímu přístupu se dynamicky rozvíjí specializace v poskytovaných službách a její zdokonalování. Naše snahy vedou k uspokojení potřeb ze strany našich zákazníků a k zvýšení efektivity jejich provozů realizací našich služeb.

Portfolio

Cíl společnosti MAPO pharma s.r.o.

Naším cílem je dodávat kvalitní služby především zdravotnickým zařízením. Spolehlivě a kontinuálně zásobovat spolupracující nemocnice, lékárny a jiná zdravotnická zařízení v rámci České republiky. Pomáhat optimalizovat nákupní management a lékovou politiku, a tím výraznou měrou přispívat ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče.

Průběžně informovat partnery využívající naše služby o všech zásadních změnách a novinkách v oblasti poskytovaných služeb.

Zakládáme si na rychlé a přímé komunikaci. Snažíme se, aby naše činnosti byly přínosem pro naše obchodní partnery a zárukou dlouhodobé stabilní spolupráce.

Kontakty

Back office:

MAPO pharma s.r.o.

Sídlo společnosti:

MAPO pharma s.r.o.

  • a
    se sídlem Olomoucká 3896/114, 796 01  Prostějov
  • IČ:
    02689944
  • DIČ:
    CZ699004407
  • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 91848

Kontakty vedení společnosti: